POTKAN HNEDÝ    - Je rozšírený po celej zemeguli, pričom vyhľadáva
  Rattus norvegicus chladnejšie a vlhké prostredie. Potkan hnedý má
    zvyčajne šedohnedú srsť, na bruchu svetlejšiu,
    pysk tupo zakončený, ušnice viditeľné (prehnuté
    dopredu nesiahajú k očiam), chvost hrubý, kratší
    ako telo, dlžka tela je 22 až 30 cm, maximálna
    hmotnosť 500 g.
  Pohlavne dospievajú vo veku 3 mesiacov, brezivosť trvá 3 týždne, vo
  vrhu má 7 až 10 mláďat, laktácia trvá 4 týždne.
  Potkan sa dožíva 1 roka, maximálne 2 a pol roka. Rozmnožovacie
  obdobie sa mení od podmienok vonkajšieho prostredia. Pokles
  rozmnožovania je v zimnom období a v čase letných horúčav. Potkan
  je prevažne nočné zviera. V prípade, že je populácia potkanov
  premnožená, vyhľadávajú krmivo aj počas dňa. Je všežravý so sklonom
  k mäsožravosti, často sa u neho vyskytuje kanibalizmus. Musí denne piť.
  Pri nedostatku potravy a vody hynie už za 5 dní. Vyhrabáva si nory,
  často v blízkosti vody, vyskytuje sa v kanalizácii, v pivniciach, skladoch.
  Má dobrý čuch, výborne hrabe, pláva (aj pod vodou) a šplhá do výšok.
  Potkan je farboslepý, zle vidí a pri orientácii sa riadi pomocou čuchu,
  sluchu a hmatovými chlpami. Život v spoločenstvách potkanov má
  svoje špecifické zákony. Potkan sa vie veľmi dobre prispôsobiť rôznym
  podmienkam vonkajšieho prostredia. Žiaden iný živočíšny druh nebol
  tak dlho a intenzívne ničený, napriek tomu aj v súčasnom období je
  prítomný a prosperuje na všetkých kontinentoch obývaných človekom.
 

O firme | Škodcovia | Dezinfekcia | Dezinsekcia | Deratizácia | Kontakt
Copiright @ 2006 Create by George