DEZINSEKCIA - je ničenie epidemiologicky závažných alebo obťažujúcich článkonožcov.  
   
 
       
 
           
           
    trieda PAVÚKOVCE -
rad PAVÚKY (križiak)
  /   -
rad ROZTOČE (kliešť)
kmeň ČLÁNKONOŽCE          
  \        
    trieda HMYZ - rad ŠVÁBY (šváb, rus)  
      -
rad BLANOKRÍDLOVCE (mravec, osa)
 
      -
rad DVOJKRÍDLOVCE (mucha)
      -
rad BLCHY (blcha)
      -
rad ŠVEHLY (švehla)
      - rad BZDOCHY (ploštica)  
 
O firme | Škodcovia | Dezinfekcia | Dezinsekcia | Deratizácia | Kontakt
Copiright @ 2006 Create by George