DEZINFEKCIA - 
je proces, ktorý má za cieľ prerušiť cestu pôvodcu nákazy od prameňa pôvodcu
   
nákazy k vnímavému jedincovi, t.j. ničenie choroboplodných zárodkov .
   
   
Pri dezinfekcii pomocou špeciálnych chemických, fyzikálnych alebo
   
kombinovaných postupov ničíme patogéne mikroorganizmy.
   
   
     
O firme | Škodcovia | Dezinfekcia | Dezinsekcia | Deratizácia | Kontakt
Copiright @ 2006 Create by George